Enya vom Wittegrund

2018 03 02 3748 Enya

Hündin, sm, VDH-HO 38395-16, HD-A2 (G), AU, Herz oB, NZB, JB, ZTP, BH/VT, IBGH-1, IBGH-2

Zuchthündin im Zwinger vom Wittegrund (RZV)

CAC Delmenhorst 2017 vv1 JüK
CACIB Leipzig 2018 V1 ZK
German Winner 2018 SG2 ZK
CAC Kassel 2018 SG4 OK
CACIB Kassel 2018 SK OK
CAC Walkenried 2019 V3 OK
Europasieger 2019 V3 OK
CACIB Dortmund 2019 V2 OK
RZV Clubsieger 2020 V2 OK
CAC Bühren 2020 V2 OK
RZV Clubsieger 2021 V OK

zu Enya's Seite

Mitglied im