Cody vom Wittegrund

2017 05 21 CodyRüde, bl, VDH-HO 36098-12, HD-F A1, AU, Herz o.B., NZB, JB, ZTP, BH

CAC Barsinghausen 2014 SG3 ZK
RZV Clubsieger 2015 V OK
CAC Stade 2018 V2 OK
RZV Clubsieger 2018 V3 OK

Mitglied im