Hovawarte vom Wittegrund

Mitglied im RZV für Hovawart-Hunde .e.V. (VDH